Σκοποί

/Σκοποί
Σκοποί 2018-01-16T00:00:42+00:00

Οι σκοποί του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό είναι:

 1. Η συμπαράσταση και η προβολή του έργου του Δημοτικού Βρεφοκομείου «ο Άγιος Στυλιανός» εθελοντικά, υλικά και ηθικά.
 2. Η συμμετοχή επιλεγμένων εθελοντών-μελών του συλλόγου, τα οποία θα διαθέτουν τις ανάλογες γνώσεις, εμπειρίες και χρόνο για την παροχή επικουρικής φροντίδας στα βρέφη του προγράμματος.Απαραίτητη είναι η εγγραφή των Εθελοντών στο μητρώο του Ιδρύματος για να υπάρχει οργάνωση από την ψυχολόγο του Βρεφοκομείου.
 3. Η σύσφιξη των σχέσεων των αναδόχων οικογενειών, η διάδοση της κοινωνικής προσφοράς της αναδοχής.
 4. Η προβολή προς την κοινωνία της σημασίας  της αναδοχής.
 5. Η συνεργασία με ιατρούς, ψυχολόγους και συμβούλους ψυχοσωματικής ανάπτυξης.
 6. Η συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς συναφείς Οργανισμούς και ιδρύματα.
 7. Η οικονομική ενίσχυση των παιδιών του ιδρύματος, τα οποία βρίσκονται σε αναδοχή.

 

 

Η πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών επιτυγχάνεται απο τα μέλη του Συλλόγου μέσω:

 1. της υποβολής μελετών και προτάσεων στις αρμόδιες Αρχές
 2. της οργάνωσης επιστημονικών σεμιναρίων και συνεδρίων
 3. της δημοσίευσης άρθρων στον ημερήσιο τύπο και συνεντεύξεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 4. της διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων
 5. της συλλογής χρηματικών ποσών για τη σήριξη του ιδρύματος και
 6. πάσης φύσεως ενέργεις που θα τυγχάνουν της αποδοχής και εγκρίσεως του ιδρύματος