Ανάδοχες οικογένειες

/Ανάδοχες οικογένειες
Ανάδοχες οικογένειες 2018-01-08T18:59:56+00:00

Ανάδοχη οικογένεια, με την έννοια του νόμου, είναι κάθε οικογένεια που αποτελείται απο συζύγους με ή χωρίς παιδιά και έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ως κατάλληλη να αναλάβει προσωρινά τη φροντίδα, ανατροφή, διαπαιδαγώγηση, και προστασία του ανηλίκου απο την ανάδοχη οικογένεια, στην οποία α ανήλικος εντάσσεται.

Η ανάδοχη οικογένεια ασκεί λειτούργημα, το οποίο είναι προσωποπαγές, άμισθο και μή υποχρεωτικό.

Επειδή η αναδοχή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, είναι πρόδηλο πως απαιτείται συνεργασία ανάδοχης οικογένειας και γονέων ή επιτρόπου, με βάση πάντα το συμφέρον του υπο αναδοχή προσώπου.

Συνεπώς, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει σήμερα, οι ανάδοχοι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν τις προσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου με τον ανήλικο, εφόσον δεν παραβλέπονται  τα συμφέροντά του. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, την επιλύει το αρμόδιο δικαστήριο.

Οι ανάδοχοι γονείς οφείλουν επίσης να παρέχουν ανελλιπώς στους φυσικούς γονείς ή στον επίτροπο, καθώς και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, πληροφορίες σχετικές με το πρόσωπο και τις συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης του ανηλίκου.

Οι ανάδοχοι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν εναντίον της βούλησης των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου, αν αυτή εκφράσθηκε ρητά.