Νομικό Πλαίσιο

/Νομικό Πλαίσιο
Νομικό Πλαίσιο 2016-02-22T11:27:16+00:00

Η Έννοια της αναδοχής

Αναδοχή ανηλίκου είναι η ανάθεση της πραγματικής φροντίδας, ανατροφής, διαπαιδαγώγησης και προστασίας ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια ή ανάδοχο γονέα, ενώ συνεχίζεται η γονική μέριμνα ή η επιτροπεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 1655ΑΚ όταν τρίτοι έχουν την πραγματική φροντίδα του προσώπου του ανηλίκου, γιατί τους την ανέθεσαν είτε οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος είτε το δικαστήριο (ανάδοχοι γονείς ή ανάδοχη οικογένεια), οι έννομες σχέσεις μεταξύ του ανηλίκου και της φυσικής του οικογένειας ή του επιτρόπου και ιδίως οι αρμοδιότητες από τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία παραμένουν αμετάβλητες, εφόσον δεν ορίζεται στο νόμο διαφορετικά.

Όπως λοιπόν προκύπτει απο την παραπάνω διάταξη χαρακτηριστικά της αναδοχής είναι:

  1. Η συμπληρωματική προς την γονική μέριμνα ή την επιτροπεία λειτουργία της.
  2. Η ένταξη του υπο αναδοχή ανηλίκου στην ανάδοχη οικογένεια
  3. Η προσωρινότητα της εντάξεως στην ανάδοχη οικογένεια
  4. Το περιορισμένο περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων

Στο νόμο δεν αναφέρονται τα προσόντα, που πρέπει να έχει η ανάδοχη οικογένεια. Γίνεται όμως δεκτό ότι:

  • Αρκεί η καλή σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και το ανάλογο ήθος
  • Απαιτείται να μην είναι ανήλικοι, ούτε να τελούν υπο πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ή μερική που περιλαμβάνει και την ανικανότητα συνάψεως σχέσεως αναδοχής
  • Η οικογενειακή κατάσταση, είναι κατ΄αρχήν αδιάφορη.